W A C A N A P E R U N D A N G A N S E M A S A

Panelis:
1. Tuan Mohamed Haniff bin Khatri Abdulla
Peguam/Pengamal Undang-Undang

2. Dr Mohamed Azam Mohamed Adil
Ketua Pengarah, Institut Kefahaman Islam Malaysia

Moderator:
Tuan Haji Zainor Rashid bin Hassin
Ketua Pendakwa Syarie, Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor

Tajuk:
Cabaran Perundangan dan Kehakiman Syariah di Malaysia

🗓️ Ahad, 27 Februari 2022
⏰ 9.00 pagi - 11.00 pagi
Online melalui Aplikasi Zoom @ FB PUM

Leave a Reply

Your email address will not be published.