Kunjungan Hormat Arkiv Negara

Kunjungan hormat dan sesi perbincangan delegasi IKIM yg diketuai oleh Prof. Madya Dr. Mohamed Azam Mohamed Adil, Ketua Pengarah IKIM bersama Dato' Jaafar Sidek Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara pada 13 Januari 2023 di Bilik Mesyuarat Utama, Wisma Warisan, Arkib Negara Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.